Wat is een ontluchter?

Wanneer u op kluswebsites kijkt, dan kunt u zien dat er ontzettend veel verschillende soorten ontluchters zijn. Maar waar wordt zo'n ding nou eigenlijk voor gebruikt? Ontluchters zitten vaak op cv-ketels en radiatoren, maar ook op het leidingstelsel van ons drinkwater en het openbare waterlozingsnetwerk. Water dat door leidingen stroomt bevat altijd lucht die bellen gaat vormen zodra het water verwarmd wordt of het water onder druk komt te staan. Die luchtbellen kunnen vreemde borrelgeluiden maken en zorgen dat de installaties waarop de leidingen zijn aangesloten niet optimaal werken. Daarom kunt u gebruik maken van een ontluchter om de overtollige zuurstof te laten ontsnappen. Zo kan het water beter doorstromen en geeft het meer warmte af. De Jongh Pipesystems plaatst ontluchters op leidingen en pompen en zij kunnen bevestigen wat de voordelen zijn wat betreft energie besparen. Ook ontstaat er minder snel schade aan installaties. Dit artikel gaat verder in op de ontluchting van (afval-)waterleidingen.

Waarom zijn ontluchters nodig?

Als er een luchtbel in een leiding zit, kunnen er plaatselijk drukken ontstaan. Door zo'n druk kan een leiding in sommige gevallen zelfs opgeblazen worden. Dit zorgt voor behoorlijk wat schade en kosten, die met het gebruik van een ontluchter voorkomen zouden kunnen worden. In ons kleine, dichtbevolkte land wordt er enorm veel gebruik gemaakt van de openbare afvalwaterleidingenstelsels. Er wordt ontzettend veel water door deze leidingen gepompt door zowel huishoudens als de industrie. Daarom is het van groot belang dat de leidingenstelsels goed beheerd en onderhouden worden. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar lucht in leidingen en worden er nieuwe leidingen ontwikkeld die minder te leiden hebben onder ingesloten lucht. Toch zullen de nadelige effecten van lucht in leidingen nooit helemaal kunnen worden verholpen. Het duurt vrij lang voordat de nieuwe technologie wordt ingezet, omdat het te duur is om alle bestaande leidingen te vervangen. Er wordt niet alleen water vervoerd door leidingen, maar ook andere vloeistoffen zoals vloeistofhoeveelheden ten behoeve van de productieprocessen.

Handmatig en automatisch ontluchten

In de netwerken van de watervoorziening en de waterlozing zit een behoorlijk aantal ontluchtingspunten, 200 punten per stelsel zijn geen uitzondering. De meeste van deze punten worden nog handmatig ontlucht. Dit is erg duur en kost veel tijd, daarom wordt er steeds vaker gekozen voor automatische ontluchting zoals de ADPRON SK3. Deze ontluchters zorgen ervoor dat er automatisch ontlucht wordt waardoor de loonkosten van bedrijven omlaag gaan en de kans op schade in de leidingen aanzienlijk daalt. 

Delen